Puheenjohtajan terveiset vuodelle 2015

Toivotan Teille kaikille Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n jäsenseurat jäsenineen, sekä tämän tapahtumakalenterin tukija yrityksille Hyvää ja antoisaa Uutta Vuotta 2015!

Kalastus on monipuolinen harrastus. Sen parissa voi rentoutua,  kokea pieniä ja suuria elämyksiä. Kalastus opettaa harrastajansa luonnon ja vesiluonnon kunnioittamiseen. Paitsi kalan pyynti ,sekä saanti antavat jo nautinto elämyksiä.  Myös kalavesien hoito ja kalastusperinteen vaaliminen ovat meidän harrastajien sydäntä lähellä.

Kirjoitin 2010, että  uusi  kalastuslaki on  valmisteilla työryhmien käsissä.”  Vapaa-ajan kalastuksen asema nykyisessä yhteiskunnassa muuttuu tällä hetkellä monella rintamalla. Uutta kalastuslakia valmistellaan hyvää vauhtia, joka luo puitteet tulevien vuosien kalastukselle.” Vuonna  2012 kirjoitin, ”Uusi kalastuslaki on juuri valmistumassa.”

Valmisteilla oleva kalastuslaki on kuin veteen piirretty viiva. Lapin Vapaa-ajankalastajatkin ovat antaneet monen moisia esityksiä ja lausuntoja valmisteilla olevaan kalastuslakiin, on” lopattu” päättäjiä, että laissa tulee ottaa huomioon Lapin alueellinen asema pitkine etäisyyksineen  eri  kalastusmuotoineen,  unohtamatta lappilaisten perinteistä kalastuskulttuuria perinnekalastusta.  Viimeinen kuuleminen lain valmistelijoille annettiin 11.12.2014 Vapaa-ajankalastajien verkkokalastuksesta verkkojen määristä pyynnissä  ym. Laki on lausunto kierroksella , mutta se on kuitenkin varmaa tietoa, että uudessa kalastuslaissa tullaan säilyttämään perinteinen onkiminen ja pilkkiminen maksuttomina yleiskalastusoikeuksina. Laki näiden tietojeni mukaan tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Mitä uusi kalastuslaki tuo mukanaan meille vapaa-ajankalastajille se jää nähtäväksi kuinka meidän kalastusharrastusta  tullaan laeilla ja asetuksella ohjaamaan? Se on ainakin selvää, kaikki on nykyisin muuttuvaa, mikään ei pysy paikallaan, ajanhenki on tämä. Meidänkin on sopeuduttava ajan mukana, mutta toivon, että kalastuskulttuurimme säilyisi  kuitenkin sellaisena, että  minkä pyytämällä saamme, sen  ottaisimme  hyötykäyttöön ettei  vedenviljalla kikkailla eikä leikittäisi!

Kalastus järjestöorganisaatioiden muutoksista on kulunut 10 vuotta.  Lapin Vapaa-ajankalastajatkin aloitti 20.5.2005  toimintansa  ns. puhtaalta pöydältä. Piirimme täyttääkin kymmenen vuotta. Nyt onkin välitilin aika. Kalastusharrastuksen edistämiseksi olemme jäsenseurojen kanssa tehneet arvokasta nuorisotyötä, mielestäni sangen hyvällä menestyksellä. Tapahtumia on ollut isoista massatapahtumista kerhotoimintaan ja päiväkoti-ikäisten lasten kanssa tapahtuviin kalaretkiin.  Mukana näissä tapahtumissa on ollut piirimme ”seniori kalakummit” ja meidän alueen kalatalouskonsulentti Petter Nissen.  Suur  kiitokset siitä heille. Kalastustapahtuma on aina elämys ja parhaimmillaan se jää  mieleen  ja sytyttää kipinän kalastukseen. Nuorten saaminen kalastusharrastuksen pariin on toiminnan ja jatkuvuuden kannalta tärkeä asia. Lisäksi käymme vilkasta vuoropuhelua keskusliitto SVK:n kanssa, keskusteluissa tuomme piirimme näkemyksiä esille. Joissakin kalastusasioissa on ollut suuriakin näkemyseroja Lapin osalta, mutta aina on kuitenkin yhteisnäkemys neuvottelujen jälkeen löytynyt . Yhteistyö sujuu hyvin, onhan piirimme sihteeri  Merja Kekki  SVK:n hallituksessa.  Tunnettua on, että kokonaisuus syntyy osista, pienistä ja isoista. Talous on ainakin kaikissa toimissa se isoin asia. Toimintamme perustuu kalastusharrastuksen edistämiseen, koulutus, neuvonta, opastus ja nuoriso/seniori työ ym. tapahtumiin  kalastuksen parissa. Näihin haemme varoja kalastuskorttimaksu varoista Lapin ELY- kalatalousyksiköltä eri hankehakemuksilla. Ilman yritysten taloudellista tukea, meillä ei olisi mahdollisuutta tuottaa tätä tapahtumakalenteria. Tukevat yritykset esittäytyvät kalenterin sivuilla. Tästä tuesta haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n puolesta.

Kiitos!

Jorma Kaaretkoski
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry
puheenjohtaja         

Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n puolesta kiitän kaikkia kalenterin ilmoittajia. Teidän panoksenne on mahdollistanut toimintakalenterin ilmestymisen, samalla olette tukeneet piirin vapaa-ajankalastuksen nuorisotoimintaa. Seuroille kiitokset aktiivisuudesta, kun olette toiminnallanne mahdollistaneet osallistumisen erilaisiin tapahtumiin ja kalastuskilpailuihin kalenterin välityksellä.

Tukevat yritykset esittäytyvät kalenterin sivuilla ja toivon, että te hyvät lukijat ja kalastajat vastavuoroisesti tuette myös heidän toimintaa käyttämällä ilmoitusten antajien liikkeitä hankinnoissanne.

 

 

 

 

Lapin Vapaa-ajankalastajat | Ylläpito | Kotisivuton.fi